Termeni si conditii

Termeni si conditii a site-ului www.lectii-photoshop.com 

Titlul I – Informaţii generale

Art. 1 Noţiuni de bază

 • Proprietarul site-ului – persoana care deţine dreptul de autor asupra site-ului.
 • Administraţia site-ului – persoana care administrează site-ul.
 • Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care în scopuri personale sau de serviciu, accesează site-ul dat.
 • Utilizator – persoană fizică sau juridică ce utilizează serviciile site-ului, adica nu doar accesează site-ul, ci şi se informează şi/sau descarca un continut plasat in acest site.
 • Formular – spaţiile libere ce trebuie completate, obligatorii sau facultative.
 • Servicii – folosirea în orice fel şi scopuri materialele şi orice fel de informaţii plasate în site-ul www.lectii-photoshop.com.

Art. 2 Informatii de bază

 1. Accesarea acestui site pentru informare, vizitare sau descărcări de materiale, presupune aceptarea termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul regulament. Proprietarul site-ului are dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără notificare.
 2. Tot continuţul acestui site (informaţii, fotografii, elemente grafice, simboluri, scripturi, programe, logo-ul si sloganul site-ului) este apărat de legea privind dreptul de autor. Folosirea fără drept a oricărui element se pedepseşte conform legii.
 3. Acest site este doar o interfaţă grafică ce prezintă vizitatorului / utilizatorului informaţia pusă la dispoziţie de proprietarul site-ului de lecţii de photoshop, materiale pentru descărcare şi alte genuri de informaţii.

Titlul II – Drepturi şi obligaţii

Art. 3 Drepturile şi obligaţiile site-ului www.lectii-photoshop.com 

 1. Logo-ul şi însuşi site-ul www.lectii-photoshop.com  sunt proprietatea proprietarului site-ului. Acesta deţine toate drepturile de autor asupra acestora. Exceptie reprezinta doar categoria „Photoshop Online” care este o aplicatie a site-ului pixlr.com.
 2. Administraţia site-ului nu poartă nici un fel de răspundere dacă materialele descărcate nu pot fi folosite pe computerul utilizatorului, nu rulează corect sau orice altă problemă apărută din cauza browzerului folosit, sistemei de operare sau computerului utilizatorului sau oricărei alte probleme ce nu ţine de competenţa site-ului www.lectii-photoshop.com .
 3. Proprietarul site-ului www.lectii-photoshop.com nu răspunde pentru lezarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale sau oricărui alt drept al vizitatorului, utilizatorului sau oricărei altei persoane terţe.
 4. Proprietarul site-ului www.lectii-photoshop.com  nu poate fi obligat la reparerea prejudiciului moral sau material (financiar, în natură sau de orice alt fel).
 5. Administraţia site-ului www.lectii-photoshop.com  în nici un caz nu răspunde de daunele pricinuite, de costurile sau cheltuielile suportate în legătură cu site-ul www.lectii-photoshop.com, cu utilizarea lui sau incapacitatea de a-l utiliza.
 6. Administraţia site-ului se obligă la respectarea confidenţialităţii datelor personale introduse de utilizator. Administraţia site-ului se obliga sa nu facă publice datele personale ale persoanelor ce beneficiază de serviciile site-ului. Datele personale vor fi folosite doar pentru informarea sau menţinerea comunicării cu clientul.
 7. La rugămintea organelor de poliţie sau altor structuri de forţă, administraţia site-ului este în drept să le comunice IP-ul persoanei care a accesat site-ul, daca aceasta este posibil.
 8. In caz de încălcare a oricărei prevederi menţionate în regulament, administraţia site-ului are dreptul să blocheze vizitatorul sau utilizatorul.
 9. Administratia site-ului îşi rezerva dreptul de a bloca sau şterge anumite comentarii postate pe site-ul www.lectii-photoshop.com, precum şi utilizatorii acestui site fără o notificare prealabilă şi o explicaţie a motivelor de blocare.

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile vizitatorului / utilizatorului

 1. Orice persoană, fără descriminări de orice fel, se poate folosi de serviciile site-ului www.lectii-photoshop.com.
 2. Nu este instituită o vîrstă minimă sau maximă de folosire a serviciilor site-ului www.lectii-photoshop.com.
 3. Persoana care se foloseşte de serviciile site-ului are dreptul de a fi informat, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor serviciilor oferite de către site-ul respectiv, astfel încît să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lui, între dorinţa acestuia şi serviciile oferite.
 4. Oricare vizitator, client, destinatar sau persoană terţă este obligată să respecte prevederile acestui regulament, cît şi toate deciziile administraţiei.
 5. Toată responsabilitatea pentru folosirea corecta sau greşită a informaţiilor, lecţiilor şi materialelor pentru descărcare o poartă persoana care a folosit serviciile site-ului.
 6. Pentru lezarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale al utilizatorului, vizitatorului sau oricărei persoane terţe sau a oricărui alt drept; utilizatorului, vizitatorului sau persoana terţă poate cere răspundere doar de la persoana de la care a primit informaţia sau materialul care i-a încălcat drepturile.
 7. Utilizarea serviciilor noastre nu oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.
 8. Vizitatorul, utilizatorul care foloseşte informaţiile sau materialele site-ului www.lectii-photoshop.com sau oricare persoană terţă poate totuşi avea dreptul de proprietate intelectuală doar asupra imaginilor sau materialelor daca deţine dreptul de autor asupra imaginei sau fotografiei date, a materialului respectiv, sau este persoana ilustrată în fotografie, caz în care trebuie să se adreseze persoanei care a prelucrat folografia sau imaginea.

Titlul III – Declinarea responsabilităţii

Art. 5 Declinarea responsabilitatii

Ca urmare a prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare, site-ul nu are nici o responsabilitate în ceea ce priveste:

 1. corectitudinea informaţiilor atasate serviciilor – descrieri, caracteristici, date tehnice, fotografii, etc. Acestea au fost preluate ca atare de la furnizori. Site-ul are doar obligaţia prezentării acestor informaţii într-o forma grafica interesantă, atractivă pentru vizitator sau utilizator (formatarea textului, aranjarea în pagină, dimensionarea şi optimizarea imaginilor, etc.).
 2. enunţurile ambigue, greşelile de exprimare etc.
 3. nepotrivirea între scopul pentru care a fost descărcat un material sau folosit vreun serviciu şi funcţionalitatea lui.
 4. defecţiunile, pagubele sau accidentele datorate folosirii corespunzătoare sau necorespunzătoare a materialelor descărcate sau serviciilor folosite.
 5. posibilitatea de a contacta viruşi prin accesarea acestui site sau prin primirea de e-mail-uri cu caracter informativ sau promoţional.
 6. neplăcerile create de întreruperea accesului în site datorate furnizorului de servicii internet.
 7. conţinutul sau natura site-urilor prin link-urile cărora un vizitator sau utilizator ajunge în site.

Titlul IV – Prevederi legale

Art. 6 Termeni şi condiţii finale

 1. Site-ul funcţionează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare ale Republicii Moldova.
 2. Orice tentativă de acces neautorizat, de a produce prejudicii sau fraudă vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor competente.
 3. Doar dacă nu sunt reglementari în întregul prezent text, atunci se vor aplica reglementările legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
Inline

Dacă îți place ce facem, Dă-ne un LIKE!

FaceBook

Inline

Dacă îți place ce facem, Dă-ne un LIKE!

FaceBook